Program ‘Czyste Powietrze’

Budżet na tę edycję programu to aż 103 miliardy złotych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.Wszystko to ma zostać osiągnięte dzięki dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 

W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców grzewczych. Chodzi głównie o stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe np. kotły na węgiel. Zamiast tego wspierany jest zakup nowoczesnych, wydajnych źródeł ciepła, które spełniają normy klasy Euro 5. Dodatkowo można uzyskać wsparcie na wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, które poprawią jego wydajność energetyczną.

Dofinansowanie może przybrać formę:

  • dotacji,
  • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Na podstawowym poziomie dofinansowania wypłata środków może wynosić do 30 000 zł, a dla podwyższonego do 37 000 zł. Kwota ta może zostać wypłacona po zakończeniu realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej etapów. Od momentu złożenia wniosku o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” beneficjent ma 30 miesięcy na wykonanie prac zgłoszonych we wniosku, ale nie później niż do 30.06.2029 roku

Kontakt

Zapytaj o ofertę! Odpowiemy tak szybko jak tylko to jest możliwe.