Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Agnieszka Szlęk, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem kontakt możliwy jest poprzez adres e- mail: iod@energiadlaprzyszlosci.pl lub pisemnie na adres Administratora (Energia dla Przyszłości Sp. z o. o. ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa)

Kontakt

Zapytaj o ofertę! Odpowiemy tak szybko jak tylko to jest możliwe.