Dofinansowanie i dotacje na pompy ciepła – aktualna lista

Zdajemy sobie sprawę, że pompy ciepła to inwestycja, która wymaga dużego wkładu finansowego na początek. Jednym z argumentów, który często przekonuje klientów do alternatywnych źródeł ciepła jest możliwość otrzymania dotacji. Pozwalają one zaoszczędzić często nawet kilkadziesiąt procent wartości całej inwestycji.

Alternatywne źródła ciepła mają bardzo pozytywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Emitują znacznie mniejsze ilości Co2 i nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Pompy ciepła to w dalszej perspektywie także bardzo duża oszczędność – inwestycja zwraca się już po x lat. Są to urządzenia całkowicie bezpieczne, bezobsługowe i ciche. W połączeniu z dotacjami tym bardziej warto w nie zainwestować. 

Program “Czyste Powietrze” 

Budżet na tę edycję programu to aż 103 miliardy złotych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.Wszystko to ma zostać osiągnięte dzięki dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 

W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców grzewczych. Chodzi głównie o stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe np. kotły na węgiel. Zamiast tego wspierany jest zakup nowoczesnych, wydajnych źródeł ciepła, które spełniają normy klasy Euro 5. Dodatkowo można uzyskać wsparcie na wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, które poprawią jego wydajność energetyczną.

Dofinansowanie może przybrać formę:

  • dotacji,
  • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Na podstawowym poziomie dofinansowania wypłata środków może wynosić do 30 000 zł, a dla podwyższonego do 37 000 zł. Kwota ta może zostać wypłacona po zakończeniu realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej etapów. Od momentu złożenia wniosku o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” beneficjent ma 30 miesięcy na wykonanie prac zgłoszonych we wniosku, ale nie później niż do 30.06.2029 roku

Program Moje Ciepło

Moje Ciepło to najnowszy rządowy program dofinansowania alternatywnych źródeł ciepła, który ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2022 roku. Program zakłada dotacje w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 21 tysięcy złotych. Cele i zasady kwalifikacji są bardzo podobne do tych obowiązujących w “Czystym Powietrzu”. Jedyna różnica dająca przewagę programowi Moje Ciepło to możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż pomp ciepła w nowo budowanych domach! Nie pozostaje nic innego, jak czekać na uruchomienie programu i składać wnioski.

Program Agroenergia

Celem Agroenergii jest promowanie OZE wśród rolników, dlatego też bezzwrotną dotację można wykorzystać na pompy ciepła, magazyny energii oraz przydomowe instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o mocy od 10 do 50 kW. 

Nabór do najnowszej edycji programu  rozpoczął się 1 października. Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Z tym, że działalność rolnicza na posiadanym gospodarstwie musi być prowadzona minimum przez rok przed złożeniem wniosku o dotację. Łączna pula środków w tej edycji to aż 200 milionów złotych. 

Kwota dotacji może wynieść od 13-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 0000 złotych przy mocy od 30 do 50 kW i nie więcej niż 15 000 złotych przy mocy od 10 do 30 kW. Aby z niego skorzystać należy jednak spełnić jeszcze kilka warunków. W celu ich poznania odsyłamy do artykułu poświęconego Agroenergii.

Program Energia Plus

W ramach tego programu osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą liczyć na dofinansowania na zakup i montaż odnawialnego źródła energii np. pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej. Celem tego projektu jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”. Wnioski o udzielenie pożyczki lub dotacji można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, mogą dostarczyć komplet wypełnionych dokumentów bezpośrednio do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłać je do siedziby NFOŚiGW pocztą lub kurierem.

W przypadku dofinansowania dla firm w ramach Energia Plus – fotowoltaika przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc w formie:

  • pożyczki, która pokryje do 85% kosztów kwalifikowanych. Ustalono, że na tę formę wsparcia zostanie przeznaczona większa część budżetu programu, czyli prawie 1,2 mld złotych.
  • dotacji, która będzie mogła pokryć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, dla realizacji, które wykorzystają technologię produkcji energii elektrycznej w obiegu (OCR). Na tę bezzwrotną formę wsparcia przeznaczono blisko 50 mln złotych.

Kontakt

Zapytaj o ofertę! Odpowiemy tak szybko jak tylko to jest możliwe.